korekcja CAD/CAM

projektowanie 3d

zdjęcie RTG oraz skan ciała są kluczowe dla dobrego dopasowania gorsetu