Jakie dofinansowanie zmniejsza kwotę dopłaty za sprzęt


Proces pozyskiwania dofinansowania na zakup wyrobów medycznych obejmuje:

 - ustawowy limit jaki wyznacza NFZ na tego rodzaju sprzęt (na podstawie zlecenia wydanego przez uprawnionego specjalistę)
 - dopłatę PFRON przy spełnieniu kryterium dochodowego i przy posiadanym ważnym dokumencie orzeczenia o niepełnosprawności 
 - wsparcie finansowe Fundacji działających na rzecz pomocy osobom z niepełnosprawnością


Rozliczenia dofinansowania z NFZ dokonuje ORTHOfeet. Pacjent dopłaca różnicę między ceną zaopatrzenia a ustawowym limitem dofinansowania.