dr n.o zdr. agnieszka ciukszo
fizjoterapeuta / ortotyk

asystent badawczo-dydaktyczny na Wydziale Nauk o Zdrowiu SUM w Katowicach. Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Fizjoterapia. Zawodowo zajmuję się projektowaniem indywidualnego zaopatrzenia ortopedycznego. Swoje doświadczenie zdobywałam w Polsce i za granicą. Prelegentka na: kursach dla fizjoterapeutów NDT Bobath, kursach specjalizacyjnych, konferencjach krajowych i międzynarodowych o tematyce neuroortopedii dziecięcej. Członkini Stowarzyszenia ISPO Polska, Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska oraz sekretarz Sekcji Naukowej Stowarzyszenia PTOiPr.

wybrane publikacje

Ciukszo A, Zborowska K, Jorg D, Sierdziński J, Wykorzystanie Internetu przy publikacji informacji medycznych w sieci, Wybrane zagadnienia teorii i praktyki zarządzania w ochronie zdrowia, Red. nauk.: Ryszard Plinta, Katowice : Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2016, s.18-27.

Ciukszo A, Zborowska K, Jorg D, Grajek M, Społeczna strona przedsiębiorczości w ochronie zdrowia, czyli jak powstało stowarzyszenie ISPO Polska, Wybrane zagadnienia teorii i praktyki zarządzania w ochronie zdrowia, Red. nauk.: Ryszard Plinta, Katowice : Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2016, s.152-161.

Ciukszo A, Schmidt M, Szubski D, Laska B, Wkładki ortopedyczne dla osób po amputacji w obrębie kończyny dolnej. Analiza rozkładu sił nacisku stopy zdrowej na podłoże. Badanie wstępne, Innowacyjne technologie we współczesnej rehabilitacji, Red. nauk.: Ryszard Plinta, Katowice : Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2018, s.97-109. 

Ciukszo A, Nowicka I, Protezowe uzupełnienie kończyny dolnej przy wyłuszczeniu w stawie kolanowym. Przygotowanie do zaprotezowania, Innowacyjne technologie we współczesnej rehabilitacji, Red. nauk.: Ryszard Plinta, Katowice : Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2018, s.86-96. 

Ciukszo A, Mianowska A, Zastosowanie kasków korekcyjnych jako nieinwazyjnej metody korygującej deformacje kości czaszki u niemowląt i małych dzieci. Innowacyjne technologie we współczesnej rehabilitacji, Red. nauk.: Ryszard Plinta, Katowice : Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2018, s.30-53.

Ciukszo A, Schmidt M, Mrozek P, Wykorzystanie lokomatu w procesie reedukacji chodu pacjentów ze zdiagnozowanym mózgowym porażeniem dziecięcym, Innowacyjne technologie we współczesnej rehabilitacji, Red. nauk.: Ryszard Plinta, Katowice : Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2018, s.20-29.

Ciukszo A, Schmidt M, Sarnik A, Powrosło W, Krupa A, Zastosowanie egzoszkieletów w rehabilitacji, Innowacyjne technologie we współczesnej rehabilitacji, Red. nauk.: Ryszard Plinta, Katowice : Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2018, s.7-19.

Ciukszo A, Jak prawidłowo zbadać stopę-badanie ortopodologiczne, Podologia-podręcznik dla studentów medycyny, podologii, kosmetologii, Red. meryt.: Krzysztof Ziaja, Via Medica, Gdańsk 2020, s.28-33.

Ciukszo A, Curyło M, Mikos M, Kucharska E, Raczkowski J. Nieinwazyjne leczenie plagiocefalii z zastosowaniem korekcyjnych kasków u niemowląt. Fizjoterapia Pol. / Pol.J.Physiother. 2021 : T.21, nr 4, s.32-41

Curyło M, Ciukszo A, Zaczyk M, Szubski D, Strzępek Ł, Karwat B, Raczkowski J. Ocena wpływu elastyczności podparcia stopy protezowej na chód u pacjenta po amputacji kończyny dolnej na poziomie uda. Fizjoterapia Pol. / Pol.J.Physiother. 2021 : T.21, nr 2, s.56-63

Ciukszo A, Curyło M, Kucharska E, Mikos M, Raczkowski J. Postępowanie ortotyczne w rehabilitacji dzieci ze stopą płasko-koślawą. Fizjoterapia Pol. / Pol.J.Physiother. 2021 : T.21, nr 5, s.124-131

Ciukszo A, Curyło M, Placek K, Lusina D, Raczkowski J. Drukowane ortezy wspomagające proces rehabilitacji dzieci z zaburzeniami funkcjonowania układu nerwowego. Fizjoterapia Pol. / Pol.J.Physiother. 2022 : T.22, nr 4, s.52-58

Curyło M, Urbański T, Ciukszo A, Placek K, Lusina D, Mikos M, Raczkowski J. Gorset krzyżowo-lędźwiowy w zespołach bólowych kręgosłupa - przegląd literatury. Fizjoterapia Pol. / Pol.J.Physiother. 2022 : T.22, nr 3, s.164-168